Koninklijke Heemkundige Kring Sint Hubertus Tervuren


De Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren is een vereniging zonder winstoogmerk, die werd gesticht in 1946 door een handvol Tervurenaars met belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis.

De doelstellingen van de Kring zijn :

  • de studie van de Tervuurse geschiedenis en folklore
  • het verzamelen van heemkundige, natuurkundige en artistieke voorwerpen
  • de inrichting van een plaatselijk museum.

Zoals het een heemkundige kring betaamt, draagt de vereniging zorg voor het plaatselijke erfgoed, onder welke vorm dat ook bewaard is : bouwkundig, landschappelijk, archeologisch, archivalisch, picturaal...

 

Over waarden en normen.

Een gemeenschap zonder normen is een verdorven gemeenschap. Normen kunnen van morele of ethische aard zijn, culturele waarden kunnen worden aangekleefd. Er zijn wettelijke normen die gevolgd moeten worden: hoe gaan we om met het leven, ongeboren en geboren? Hoe staan we in het leven tegenover onze medemensen? Hebben we respect voor kledingnormen en vrije meningsuiting? Hoe gedragen we ons in het verkeer en hebben we een goed nabuurschap in onze dorpsgemeenschap?
Er is echter ook de norm om respect te tonen voor de omgeving waarin mensen wonen, zich goed en gelukkig voelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om behoud van kleinschaligheid, zodat mensen niet verloren lopen tussen mastodonten van gebouwen. Instandhouding en onderhoud van gebouwen met een verleden, om wat die vertegenwoordigen voor de omwonenden. Het infrastructurele kader waarin een gemeenschap zich al of niet goed voelt. Hoe indrukwekkender de geschiedenis van een gebouw en/of hoe bedreigender de toekomst ervan, hoe belangrijker het wordt.
Maar als prestige of economische belangen in het spel komen, raken morele, ethische en culturele waarden in de verdrukking. Dan riskeren niet enkel de mensen de dupe te worden maar ook hun referentiekader, de waardevolle gebouwen waar om ‘gedobbeld’ wordt.
Het valt nu al op, mensen spreken er ons over aan: wat zal er gebeuren met het voormalige administratief centrum, Casalta? Hoe moet het verder met het rechter hoekpaviljoen van het Hoefijzer, aan de kant van de Kasteelstraat? Waarom gebeurt er kennelijk niets met de pastorie in de Pastoor Vandersandestraat?
Daar zullen we dus iets aan moeten doen, er ons over opwinden, mensen aanzetten om te handelen, instanties raadplegen en aanschrijven. Want ons erfgoed mag ons niet ontstolen worden door futiliteiten. Om het belang dat we eraan hechten, te onderstrepen, brengen we in de jaargang 2016 van ons tijschrift De Horen het lot van de pastorie op het voorplan.

Fons Vandendael

E-mail aan de Heemkundige Kring

Berichten en vragen aan de heemkundige kring kunnen van nu af aan ook gestuurd worden aan volgend adres: heemkundetervuren@gmail.com

Ze zullen beantwoord worden door de persoon die verantwoordelijk is voor de materie die er het onderwerp van uitmaakt.