Koninklijke Heemkundige Kring Sint Hubertus Tervuren


De Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren is een vereniging zonder winstoogmerk, die werd gesticht in 1946 door een handvol Tervurenaars met belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis.

De doelstellingen van de Kring zijn :

  • de studie van de Tervuurse geschiedenis en folklore
  • het verzamelen van heemkundige, natuurkundige en artistieke voorwerpen
  • de inrichting van een plaatselijk museum.

Zoals het een heemkundige kring betaamt, draagt de vereniging zorg voor het plaatselijke erfgoed, onder welke vorm dat ook bewaard is : bouwkundig, landschappelijk, archeologisch, archivalisch, picturaal...

 

Het scheelt maar acht dagen, of't met Kerstmis op is of met Nieuwjaar.

Joelfeest, het bacchusfeest der Kelten en Duitsers – jul of jol – was het grootste en langstdurende feest, ter ere van Julvatter, de vader van de vrolijkheid. Van de twaalf joelnachten was de kerstnacht de middelste en de nacht tussen oud- en nieuw jaar de laatste.
Hoewel het jaar bij de Romeinen sinds Romulus in maart begon, met de lentedag- en nachtevening, stelde Julius Caesar nieuwjaar vast op 1 januari, dag waarop aan de god Janus geofferd werd. December was oorspronkelijk de tiende maand van het jaar, omdat net tot 44 of 45 v.Chr. het Romeinse kalenderjaar in maart begon. En toch, in de Middeleeuwen zou het nieuwe jaar begonnen zijn met Pasen. Volgens De Beer en Laurillard, wordt het begin van het jaar rekenen vanaf Goede Vrijdag geduid als de Brabantse stijl.
Gezworen (of verzworen) Maandag, de eerste maandag na Drie Koningen was vooral een feest voor de mindere stedelijke beambten, die dan op stadskosten onthaald werden. In Nijmegen werden die kosten omstreeks 1570 vervangen door nieuwjaarsgiften. De machtige gilden zouden rond begin 18e eeuw hun nieuwjaarsfeest georganiseerd hebben met Verloren Maandag. Doordat er een ganse dag gevierd werd, kwam men niet meer aan werken toe. Het werd dus een ‘verloren maandag’. De patroon, of deken, vergastte zijn leden op een borrel. In sommige gemeenten gingen gildeleden van deur tot deur om nieuwjaarswensen aan te bieden. Het laat vermoeden dat dit gebruik ook weer tot werkverzuim leidde.
In Parijs bestaat sinds 1875 de ‘trève des confiseurs’, de periode die van voor Kerstmis tot na Nieuwjaar loopt en waarin de wetgevende kamers niet vergaderen en de staatkunde rust om zogezegd de verkoop van geschenken niet te storen. Eigenlijk was het een oproep tot een bezinningsperiode in de hevige debatten tussen monarchisten, bonapartisten en republikeinen over de constitutie van de Derde Republiek.

Fons Vandendael

Bronnen
De Beer T. en Laurillard E., (1899), Woordenschat, verklaring van woorden en uitdrukkingen, ‘s Gravenhage Harrebomée P.J., (1856-1870), Spreekwoordenboek der Nederlandsche Taal, Van Hoeve, Amsterdam/Utrecht.
Wikipedia

E-mail aan de Heemkundige Kring

Berichten en vragen aan de heemkundige kring kunnen van nu af aan ook gestuurd worden aan volgend adres: heemkundetervuren@gmail.com

Ze zullen beantwoord worden door de persoon die verantwoordelijk is voor de materie die er het onderwerp van uitmaakt.