Koninklijke Heemkundige Kring Sint Hubertus Tervuren


De Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren is een vereniging zonder winstoogmerk, die werd gesticht in 1946 door een handvol Tervurenaars met belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis.

De doelstellingen van de Kring zijn :

  • de studie van de Tervuurse geschiedenis en folklore
  • het verzamelen van heemkundige, natuurkundige en artistieke voorwerpen
  • de inrichting van een plaatselijk museum.

Zoals het een heemkundige kring betaamt, draagt de vereniging zorg voor het plaatselijke erfgoed, onder welke vorm dat ook bewaard is : bouwkundig, landschappelijk, archeologisch, archivalisch, picturaal...

 

Een haan van een stooter.

Met bestuursleden van een heemkundige kring is het ook altijd hetzelfde: ze moeten er de geschiedenis bijhalen. Wel, laten we dat dan eens doen in de woorden van een geschiedenisfiguur. Victor Hugo zei in een toespraak aan Napoleon: “Non l’avenir n’est à personne.” Dat denkbeeld haalde hij bij ene kanunnik Maucroix die op tachtigjarige leeftijd de volgende stanza – gedeelte van een gedicht – vervaardigde:

Chaque jour est un bien que du ciel je reçoi:
Jouissons aujourd’hui de celui qu'il me donne
Il n'appartient pas plus aux jeunes gens qu’a moi
Et le jour de demain n'appartient a personne. (1)

De toekomst laat zich niets opleggen. Als een peuter met kleine stapjes, één voor één, trippelt ze langzaam voort. We kunnen slechts hopen dat het stappen duren blijft. En op één van die dagen, als het tellen al een hele tijd in beslag neemt, komen we tot het besef – als we al die dagen goed benutten – dat het stappen ons toch ver gebracht heeft. En kijken we achterom, dan zien we hoe moeizaam het geweest is, vooral in die begindagen. Na 25 jaar met slechts 41 leden. Drie jaar later al 180. Nog 8 jaar later 288. Dan 340… In deze tijden heeft de kring tussen 430 en 450 leden. We mogen zeggen dat we volwassen geworden zijn. En velen benijden ons om deze grote aanhang.
5 november 1946. Dat was de dag waarop het allemaal begon voor onze kring. Het is dus nog wel even wachten op het vieren van een platina feest maar we kijken er al naar uit als jongelieden van 7. Dan zullen we “stappen als een haan van een stooter”. (2) En om dit feest van 70 een beetje speciaal te maken, gaan we onze publicatie De Horen in september een beetje aanpassen. Kwestie om er wat kleur in te brengen. Is de toekomst van niemand, ook niet van ons, dan gaan we toch trachten om ze een beetje kleurvoller te laten worden. Dat is het minste wat we er kunnen aan doen.

Fons Vandendael

(1) Hendrik Frijlink, Gevleugelde Woorden, 1875
(2) Frederik August Stoett, Nederlandsche Spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden, 1943
Stappen als een haan van een stooter, d.w.z. trots en fier stappen; eig. zo fier als een haan van koek of een stuk kinderspeelgoed dat een stoter of 12 ½ cent kostte. 18e eeuwse zegswijze.

E-mail aan de Heemkundige Kring

Berichten en vragen aan de heemkundige kring kunnen van nu af aan ook gestuurd worden aan volgend adres: heemkundetervuren@gmail.com

Ze zullen beantwoord worden door de persoon die verantwoordelijk is voor de materie die er het onderwerp van uitmaakt.