De Horende horen

Driemaandelijks tijdschrift met vulgariserende publicaties over de plaatselijke geschiedenis van Tervuren, Moorsel, Duisburg en Vossem in een lay-out van Norbert Van Dorpe en een kaftontwerp van ons medelid Hans Dekkers. Frank Ruttens is de verantwoordelijke uitgever en sedert een paar jaar is Fons Vandendael er de redactiesecretaris van.

Elk nieuw werkjaar trachten we een andere aantrekkelijke afbeelding op de omslag te plaatsen. Sinds 2013 proberen we een reeksje aan te houden met oude teksten op de omslag, oude teksten die we in de eerste editie van elk jaar omstandig bespreken. Zo proberen we telkens weer een nieuwe omslag te creëren.

De Horen wordt vier maal per jaar toegestuurd aan de leden.

 

Bibliografie van Tervuren
Iets op te zoeken over een item in verband met Tervuren, Vossem, Duisburg of Moorsel?
Van nu af aan kan dit op onderstaande link, waar u alles terugvindt wat er over Tervuren en deelgemeenten gepubliceerd werd. De integrale tekst zult u hier niet vinden maar wel de verwijzing naar de publicaties, die te consulteren zijn in het archief- en documentatiecentrum van de Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren (zie ‘Archief en musea’).

Bibliografie van Tervuren (download in .pdf)

 

De Horen nummer 2 van 2017

Pastoor Bartholomeus Ludovicus Vandersande en de pastorie van Tervuren
Vic Motte heeft het over pastoor Vandersande, die ook zulk groot bewonderaar van Tervurens grote erfenis was en over de pastorie die hij bewoonde. Hij zette zijn voet dwars toen de abt van Park alle documenten kwam opeisen en baseerde er later zijn werken op: Terrier de Vure, Histoire de Vure, Obituaire Pouillé.

Ruim 170 jaar kerkkoor in de parochie Sint-Jan Tervuren. Een historische terugblik.
Deel 3: het kerkkoor Sint-Cecilia na 2006
Over het verhaal van het Ceciliakoor is Carlos Hatse aan de derde en laatste aflevering toe: over de moeilijke wedergeboorte van het koor en over zijn hernieuwde opgang daarna. Hij sluit af met een nabeschouwing waarin hij stelt dat na 170 jaar koorgeschiedenis er toch wat verrassende wendingen waren, waarmee rekening diende gehouden.

Muziek op het kasteel van Tervuren? Een stijlstudie.
Deel 1: De eerste jaren tot aan Aleidis van Bourgondië.
Ons kersvers nieuw bestuurslid Jean Donnay schreef een turf (een ‘opera’) over muziek op het kasteel van Tervuren. We brengen hier een eerste aflevering, een periode die aanvangt met de Romeinen en die eindigt bij Aleidis van Bourgondië.

‘De laboratoire’ van Tervuren.
De laboratoire zegt jullie misschien niet zo direct iets. Het is wel een instelling die mee Tervuren bepaalt. Marc Guns, ere-departementshoofd van het CODA vertelt over zijn instituut aan de Leuvensesteenweg, een geschiedenis die ook verweven zit met Congo, met milieu en verontreiniging en interactie tussen landbouw en leefmilieu.

Fons Vandendael