Heet van de naald

 

Wie kan meer vertellen over deze foto?

Kent iemand één van deze personen?
Is deze groep op Lourdes-uitstap?
Wie kan er ons meer over vertellen?

Reproducties van Heylbrouck te koop

In samenwerking met de Heemkundige Kring, wil Tom Vanleeuwe extra afdrukken laten maken van de twee gravures van Heylbrouck, die het hertogelijk kasteel afbeelden, zowel aan noordzijde als aan zuidzijde.

Door een misverstand werd gesteld dat de reproducties in kleur zouden zijn. Ze zullen echter in zwart-wit verkocht worden. We bekijken nog of ze ook eventueel in kleur zouden kunnen aangemaakt worden.

We zouden ze verkopen tegen de prijs van

10 euro het stuk.

Wie geïnteresseerd is in deze reproducties, mag zijn naam en adres opgeven en 10 euro overschrijven op rekeningnummer

BE78 0680 4029 0086
van de Kon. Heemkundige kring Sint-Hubertus Tervuren

Noordzijde

Zuidzijde

 

Medewerkers gevraagd:

Wij van de Heemkundige kring kunnen nog steeds helpende handen gebruiken, zowel in ons archief- en documentatiecentrum als bij de organisatie van aktiviteiten. Wie zich geroepen voelt om ons een handje hulp toe te steken als losse medewerker mag zich steeds melden. We zullen jullie met open armen ontvangen.

 

Nieuws uit de regio

Cultuurprijs Maurits Wynants

Op 14 december 2017 werd in CC De Warandepoort de driejaarlijkse cultuurprijs Maurits Wynants uitgereikt aan Herman De Vilder.

Het is een huldebetoon geworden voor de man die we kennen als kunstkenner, auteur en medeoprichter van de vzw. De Vrienden van de School van Tervuren.

Ben Renson en Frank Nicolaï waren de twee andere genomineerden, de ene voor zijn grote kennis van het Tervuurse verleden, de andere voor zijn fotowerk.

AV

Wat met de Sint-Hubertuskapel?

 De meesten onder ons merkten reeds geruime tijd dat de Sint-Hubertuskapel in de warande behoorlijk aan het vervallen was. Het dak lekt, het stucwerk aan de zoldering valt op sommige plekken naar beneden, vandalen gooiden regelmatig ruiten in, er is schade aan de gevel…

De restauratie valt niet onder de verantwoordelijkheid van de parochie, noch van de gemeente Tervuren. De parochie heeft enkel de toelating om het gebouw te gebruiken voor religieuze manifestaties. Het gebouw wordt nog steeds beheerd door de Regie der Gebouwen, een staatsinstelling. Maar, er zou nu licht komen aan het eind van de tunnel.

We vernamen dat de Regie der Gebouwen eindelijk de nodige kredieten gevonden heeft voor de restauratie. Ze zou starten in maart 2018 en praktisch een heel jaar in beslag nemen. De buitenmuren zouden hersteld worden, de dakbedekking gerepareerd en de zoldering binnenin bijgewerkt. Met een welgemeend “à la bonheur” besloot mijn peter zaliger gewoonlijk zulk goed nieuws.

VM (foto : Gerrit Vandendael)

Het tijdschrift ‘Eigen Schoon en De Brabander’

In onze tijdschriftenrubriek vertellen we dat het nieuwste nummer van Eigen Schoon en De Brabander op de voorpagina een kroontje met het getal 100 vertoont. Zou er dus kunnen op wijzen dat het zijn honderdste jaargang aanvat. Is dit zo? En dan die eigenaardige ‘dubbele naam’?

Het begon allemaal aan de Leuvense universiteit tijdens het academiejaar 1908-‘09 met de oprichting van een studiekring ‘De Violier’. Daarin zaten o.a. Ernest Claes,   August Van Cauwelaert, Paul en Jan Lindemans. Deze laatste lanceerde toen al de idee om ooit een eigen Brabants tijdschrift op de markt te brengen. In 1911 stichtte hij met enkele anderen ‘Het historisch genootschap van Vlaams-Brabant en Brussel’. Daarin wist hij opnieuw zijn idee voor de uitgave van een tijdschrift door te drukken en op 15 januari 1911 verscheen het eerste nummer van ‘Eigen Schoon’, wel-iswaar met als ondertitel “West-brabantsch tijdschrift voor geschiedenis, oudheidkunde, folklore,  taalkunde”. Daarvan verschenen er tussen 1911 en 1914 vier jaar-gangen. Het bevatte een pak interessante bijdragen, o.a. door de Luikse prof. Godefroid Kurth, die ook uitvoerig de geschiedenis van de taalgrens bestudeerde. Bij het uitbreken van de wereldoorlog werd de uitgave stopgezet.

In 1919 nam Maurits Sacré, een drukker uit Merchtem, de draad weer op. Hij bracht het tijdschrift ‘De Brabander’ uit, met ondertitel ‘Tijdschrift voor geschiedenis, oudheidkunde, folklore en geslachtskunde’ (dit laatste als een soort taalpurisme voor genealogie). Het valt ons op dat in de volgende acht jaargangen soms onderwerpen buiten Brabant aangesneden werden.

Jan Lindemans en Maurits Sacré vonden elkaar, besloten de handen in mekaar te slaan en de vroegere twee tijdschriften aan mekaar te koppelen. Zo verscheen in maart 1926 ‘Eigen Schoon & De Brabander’ met als ondertitel ‘West-Brabantsch Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheidkunde, Folklore & Taalkunde’, onderaan op de omslag lezen we ook nog “Orgaan van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring van West-Braband (sic) en van den Gidsenbond der gouw Brussel”. Haast op hetzelfde ogenblik verschenen in het Belgisch Staatsblad trouwens de statuten van deze vzw. Merkwaardig wel dat het eerste nummer van Eigen Schoon & De Brabander de nummering 9e jaargang, nr. 1 draagt. Men wou dus aanwijzen dat men aansloot bij vroeger genomen initiatieven. In 1933 besloot men het werkgebied uit te breiden naar heel Vlaams-Brabant en werd de ondertitel ‘Tijdschrift van de Geschied-  en Oudheidkundige Kring van Vlaamsch-Brabant’. Vraag is nu wel waarom de huidige redactie op de omslag van dit laatste nummer uitpakt met een lauwerkroon met het getal 100? Logisch toch, in 1926 startte men met de 9e jaargang, teruggrijpend naar de vroegere uitgaven.

Met enige fierheid kunnen we meedelen dat onze kringbibliotheek in het bezit is van vrijwel alle uitgaven van de drie genoemde tijdschriften. Onze stichter J.E. Davidts (1944, statutair 1946) heeft er zich van bij het verschijnen van het eerste nummer in 1911 op geabonneerd en  wij kregen het via hem in onze        archiefkamer. Hij is zijn hele leven († 1987) lid gebleven van vermelde vereniging. Door hem werd de gouwdag van het ‘Geschied- en Oudheidkundig Genootschap van Vlaams-Brabant’ op 9 september 1951 in Tervuren georganiseerd. Toen deze vereniging in 1974 startte met lezingen van het Centrum voor Brabantse geschiedenis in de UFSAL-gebouwen te Brussel, trok deken Davidts er regelmatig naartoe. In 1986 huldigde dit centrum de honderdjarige Davidts trouwens als ‘de oudste student van het land’.

VM

In het spoor van de School van Tervuren
3 februari 2017

Die avond openden De Vrienden van de School van Tervuren de tentoonstelling met werk van August Istas en Hubert Op de Beeck. De tentoonstellingsruimte van CC De Warandepoort was behoorlijk volgelopen wanneer voorzitter Pierre Hilven iedereen verwelkomde. Hij schetste meteen de historische context waarin de werken van de twee kunstenaars moeten geplaatst worden. Gust Istas was een rasechte Tervurenaar (°1890) die zijn leven lang in het ouderlijke huis in de Kerkstraat, schuin tegenover de kerk, bleef wonen. Hij was huisschilder maar ook amateur-kunstschilder. De kwalificatie als amateur mag niet laatdunkend begrepen worden, de man heeft mooie schilderijen gecreëerd en verfraaide op mooie wijze heel wat interieurs van huizen in Tervuren en omgeving. Hier en daar blijft er trouwens nog een beschilderd plafond of verfraaide muur van hem te bewonderen, maar meer en meer verdwijnen deze kunstwerken onder de sloophamer of een nieuwe bekleding. Zeer onlangs nog moest het plafond van het koffiehuis annex bakkerij in de Kerkstraat eraan geloven. Het was een voormalige buur van hem.

Bij hem thuis logeerden een aantal leerlingschilders van de derde generatie van de School van Tervuren, want Joseph Coosemans, professor landschapschilderen aan de academie van Antwerpen, stuurde immers een aantal studenten naar Tervuren om er te gaan oefenen ‘en plein nature’. Dankzij hen werd Gust landschapschilder en penseelde hij heel wat aspecten van het oude Tervuren, inclusief de natuur van het bos. Zijn echtgenote was als vroedvrouw gekend in Tervuren sinds de jaren dertig. De ‘goeivraa’ werd ze plaatselijk genoemd. Enkele ouderen ‘herinneren’ zich nog dat ze met haar hulp ter wereld kwamen.

Over Hubert Op de Beeck (ca. 1900 tot na 1950) is er niet zoveel bekend. Hij was een eenzaat die in Tervuren neerstreek. Hij bracht mooie plekjes van Tervuren op doek. Zijn stijl verraadt dat hij een artistieke opleiding moet gekregen hebben vooraleer naar hier af te zakken. Hij was een beetje de bohemien, de kunstenaar die bezeten was van de schilderkunst en die van die kunst wou leven. Waarschijnlijk ging hem dat niet zo goed af, vooral ook door zijn bezoeken aan herbergen, zodat hij zijn uitgaven vaak met schilderijen betaalde. Daardoor zijn heel wat van zijn werken nog her en der in Tervuren te vinden.

Herman De Vilder vertelde daarna een aantal wetenswaardigheden die we hierboven vermeldden en nam de aanwezigen mee op een rondleiding waarbij de diverse werken belicht werden. De tentoonstelling liep nog tot 24 februari.

VM

Midwinternachtwandeling
16 december 2017

Al jarenlang richt onze kring, naar aanleiding van midwinternacht op 21 december, rond die tijd een avondwandeling in. Uiteraard hielden we ons dit jaar ook aan deze gewoonte. Om 19u troepten om en bij de 35 liefhebbers samen bij de kerststal op het marktplein. Frank Ruttens verwelkomde de aanwezigen en gaf    historische achtergrond van het kerstgebeuren, gezien door de christelijke bril. Dat gebeurde heel objectief met oog voor wat vaststaat en dingen die er later bijkwamen. Daarna leidde hij de groep langs de Keizerinnendreef door de warande. In de omgeving van de brug vertelde hij ons een tweede deel over de historische achtergronden van deze herdenking. Daarin legde hij uit hoe de zonnewende ervaren werd bij Kelten, Germanen en Romeinen.

Een plek was voor ons gereserveerd boven in het Spaans Huis. Omdat 70 jaar geleden – in 1947 – in Tervuren een Reuzencomité opgericht werd, waren we speciaal op zoek gegaan naar verhalen over reuzen of vertelsel waar reuzen in voorkomen. Fons Vandendael, Luc Hermans, Elisabeth Derveaux, Vic Motte en Frank Ruttens brachten elk zo’n verhaal, of een gedeelte ervan. Ieder deel werd afgewisseld met romantische gitaarmuziek van de Braziliaanse componist Heitor Villa Lobos, gebracht door Maarten Vandenbemden. Voeg daarbij nog een heerlijk glas ‘Tervuurse Reus’ en het stemmige interieur van de ruimte onder het dakgebinte van ons uniek Tervuurs erfgoed en je kan je voorstellen dat iedereen het een geslaagde avond vond en door de donkere warande in de beste stemming naar huis trok.

VM

De Kruisboomkapel in Eizer

Na de tentoonstelling ‘Eizer Pezzedorp’ zou het beeld van de ‘Pezzekweker’, dat door Tom Frantzen werd gemaakt in opdracht van de plaatselijke Landelijke Gilde, een definitieve plaats krijgen pal voor de Kruisboomkapel. Deze bevindt zich op de plek waar de Ballingstraat eindigt aan de Duisburgsesteenweg. Als je dus van Overijse naar Duisburg komt, krijg je deze pal in het zicht. Via Piet Van San in de dorpskrant ‘EizerWijzer’ kregen we wat meer info over deze kapel. Een precieze datum voor de bouw ervan is niet bekend. Op de Ferrariskaart (1777) is ze wel reeds afgebeeld, maar oudere afbeeldingen of vermeldingen zijn er niet van. Op deze kaart is de kapel heel wat groter dan de huidige, ze heeft er zelfs een toren. Het archief van de Sint-Martinusparochie van Overijse bezit een kroniek (1833-1880) door Henricus Hazaert (1801–1881), een inwoner uit Lindaal in Eizer, die de historiek van de kapel weergeeft. Hij vangt aan met de Franse Revolutie, toen de kapel te koop aangeboden werd. De eigenaar stapelde er allerlei meubels op, zodat het gebouw gevrijwaard bleef voor afbraak.

Via een nieuwe, Brusselse eigenaar, werd ze verkocht aan pachter    Andreas Decoster uit Eizer, die ze in 1844 aan de Sint-Martinusparochie van Overijse schonk. De parochiale Sint-Magdalenakerk van Eizer kwam er pas in 1873.

De auteur vermeldt verder dat de kapel in 1849 grondig verbouwd werd, de werken werden betaald door de Sint-Martinusparochie en de baron van Huldenberg. Het is dus duidelijk dat deze parochie faciliteit wilde geven aan de mensen van Eizer tot het bijwonen van de mis. De bewoners werden echter al vanaf 1726 godsdienstig ‘bediend’ door de pastoor van Tervuren  in de kapel van Sint-Rochus op de Waaienberg, na heel wat verzoeken aan het bisdom vanaf 1645. De Kruisboomkapel was in die periode omringd door dikke lindebomen. In latere decennia werd ze kleiner, het dak werd omgevormd en het torentje verdween.

De naam zou wijzen op een slagboom – een bareel – waar wegentol moest betaald worden. Daarover heeft men evenwel geen voldoende historische aanwijzingen. 

VM

Opening herdenkingsjaar 1918-2018
8 februari 2018

Op 11 november 1918 werd die afschuwelijke Groote Oorlog eindelijk stopgezet, althans de krijgsverrichtingen ervan in het westelijk gedeelte van Europa. Zoals vier jaar geleden wil men in Tervuren dit historisch feit herdenken met allerlei manifestaties: een kunstwerk, twee tentoonstellingen, muziekopvoeringen, conferenties en lezingen.

Op de avond van 8 februari werd de start voor dit herdenkingsjaar gegeven in het CC Warandepoort. Het podium werd daarvoor totaal ingenomen door de musici van de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht.

Rob Bartholomees, voorzitter van de CRT, heette het publiek welkom en plaatste het evenement in zijn historisch verband van 100 jaar geleden. Daarna gaf Jan Trappeniers, schepen van cultuur, een overzicht van wat er dit jaar zal gepresenteerd worden om het gebeuren te herdenken. Dirigent, kapitein kapelmeester Matty Cimlissen,   samen met zijn 60 professionele muzikanten, bood de aanwezigen gedurende twee uur een uitzonderlijke muzikale avond aan. In een eerste gedeelte ging het eerder de klassieke kant op, met de Vuurvogel van Stravinsky, de Tuin der Hesperiden van Suner Oriola en In Flanders Fields van Tervurenaar Roger Derongé. Na de pauze kwam het lichtere genre aan beurt met twee composities van Vossemnaar Johan Nijs, zelf klarinettist bij de kapel, met het bekende Granada van N. Iwai en om te eindigen in een soort carnavalsfeer met de Conga van Bernstein en een Mambo van Van der Heide. De sfeer zat daarmee zo goed dat zelfs de dirigent, bij wijze van spreken, uit de bol ging. Uiteraard verplichtte het lange applaus in de zaal om er nog een paar bisnummers aan toe te voegen. Rob Bartholomees zorgde voor de bindteksten tussen de muziekstukken door. Alle aanwezigen waren het roerend eens dat het een avond van niveau werd.

Even aanstippen toch, dat onze kring vanaf 10 oktober 2018 tot 10 januari 2019 in de tentoonstellingsruimte van CC Warandepoort een tentoonstelling zal opstellen onder het thema ‘Tervuren en de Eerste Wereldoorlog’, waarbij er vooral aandacht zal zijn voor de belevenissen van een aantal Tervurenaars tijdens die Groote Oorlog, zowel in de gemeente zelf als aan het front of elders. Er zal ook een avondvoorstelling aan verbonden worden.

VM

 

(top)

Van de kring

Walter Van den Broeck

Onze medewerker, Walter Van den Broeck, is op vrijdag 16 februari 2018 van ons heengegaan. Zowel voor zijn gezin als voor ons heemkundigen als voor Dansschool Split is dit een groot verlies.

Beste Walter,

wij kennen mekaar van bij de Jong-Verkenners. Snel gerekend is dat dus iets meer dan een halve eeuw, dat lijkt veel maar het zijn toch ook maar 650 maanden. Hebben wij al die tijd hetzelfde pad bewandeld? Neen. Waren er perioden waarin we niet veel van mekaar afwisten? Ja. Waren we het over veel zaken eens? Misschien niet, ik herinner me niet dat we echt zoveel gefilosofeerd hebben over de wereld. Waarom ook? Hoe onbeduidend zijn niet onze meninkjes in een zee van miljarden?

Een betere wereld betrachten, daar waren we het stilzwijgend over eens. En als goede scouts hebben we dat betracht, en niet alleen in woord. Onze eerste stappen begin 1975 in de toenmalige VELT (Ecologisch tuinieren), weet je dat nog?

Jij begon toen met Françoise aan het levenswerk van 4 kinderen op te voeden, we hadden het allemaal druk en zagen elkaar niet vaak meer maar we verloren mekaar niet uit het oog. Als je kans zag mij werk toe te schuiven in de fotografie, dan deed je het toch maar, heel gewoon. Bedankt.

 En later zette je je in voor andere zaken, zoals onze heemkundige kring en de dansschool Split. Waarom doen wij mensen dat toch? Vandaag heb ik echter niet zoveel antwoorden klaar uit de schuif te trekken.

 Wat is vriendschap, Walter?

Ik weet het niet, oprecht niet. Misschien is vriendschap gewoon een soort verbondenheid op de levensweg, zoals je op wandeling een tijdje opstapt met anderen. Met de ene klikt het en wil je verder, van de andere wil je snel afscheid nemen.

Wij hebben pas zaterdag afscheid genomen, met een paar druppels Orval in de mond en onze scoutshanden in elkaar. Fier, maar in de wetenschap dat we mekaar niet meer zouden zien in dit leven. Er is nu een vriend minder op mijn eigen levensweg.

 Walter, nogmaals gegroet, we hebben het toch goed gehad.

 vrijdag 16 februari 2018

 JP Van den waeyenberg

 

 


(top)

Reacties

 

(top)

Schenkingen en aanwinsten

Van André Vankerm kregen we een aquarel cadeau van slotenmaker-visser Antoon De Groodt

Robert De Kelver schonk ons het militaire erediploma van zijn schoonvader Marie-Joseph Van Diest.

Het erediploma werd in 1911 aan genoemde verleend. Hij maakte later aan het IJzerfront  de Eerste Wereldoorlog mee. Verder kregen we van Robert nog een aantal zaken die afkomstig waren van Jan Hernalsteen, zijn grootvader aan moederskant. Het gaat om een aantal documenten i.v.m. ‘De Verenigde Ambachtslieden’, oude documenten en knipsels over Tervuren, een materiaalzakje van diens verblijf in het kamp van Soltau en zelfs een lotingsnummer van uit de tijd dat er nog geloot werd voor de legerdienst (lees hierover elders in dit nummer).

Alex Viaene schonk ons een aantal Tervuurse relicten die hij in het ouderlijk huis vond. Het gaat om een mooi anoniem schilderij dat de oostelijke gevel van de pastorie voorstelt, gezien van uit de tuin. Verder nog een aantal foto’s en oude documenten en de kiezerslijsten 1949-1950.

De heer Krisor Nikolaus uit Vossem bracht ons documenten binnen die handelen over begrafenissen, en oude facturen, alles uit het begin van de twintigste eeuw.

Jules Leruth bracht ons een kopie van een diploma “Médaille de Sainte Hélène” op naam van Jean Louis Reyniers uit Tervuren, zoon van Thomas Reyniers en Antoinette Naegels, die in het leger van Napoleon gediend had. Dat dienen zal heel kort geweest zijn. Hij behoorde tot de lichting 1814 want hij was geboren op 4 mei 1794 en werd voorlopig in depot geplaatst omdat zijn broer Jean Nicolas Reyniers al diende bij het 11e jagers te paard. Hij was een jongere broer van Paul Reniers, die op 5 juni 1810 trouwde met de Waalse Adrienne Joseph Menager en er in 1846 van scheidde, toen zij al met de noorderzon verdwenen was. (Zie De Horen 32e jaargang Nr. 2, April - Juni 2005.)

Robert Steuts bezorgde ons een aantal oude prentbriefkaarten van Tervuren en omgeving. We kregen ook een aantal afschriften van correspondentie tussen de gemeente en pastoor Davids, brieven uit de periode van de schoolstrijd (jaren ’50). Ook bezorgde hij ons pamfletten van de kiesstrijd uit de jaren 1950, dus van voor de fusie (gemeentebelangen en christelijke volkspartij) en uit latere periodes. Tevens kregen we een gebundelde uitgave van 10 jaar VAART, de schoolkrant van het Koninklijk Atheneum.

Hartelijk dank aan de schenkers

(top)

Necrologie