Leestafel : Onze nieuwe aanwinsten.


Boeken

Nieuwe boeken in onze bibliotheek

Besprekingen door Frank Ruttens en Vic Motte

 

Van SAS tot ‘Special Forces Group, 75 jaar Belgische Special Forces
(SAS= Special Air Service)
400 blz., uitgegeven in 2016 door de Belgian SAS Vriendenkring vzw
 
In 1942 richtte de Belgische regering in ballingschap in Engeland de Onafhankelijke Parachutisten Compagnie op, die korte tijd later zou opgenomen worden in de Engelse Special Air Service Brigade. Het zijn soldaten die speciaal getraind worden om per parachute achter de vijandelijke linies gedropt te worden om er militaire acties te ondernemen. Deze eenheid, die dit jaar zijn 75-jarig bestaan viert, is later uitgegroeid tot de Belgische Special Forces. Een recente actie, typisch voor Special Forces is bijv. het vinden van Osama Bin Laden in Pakistan door de Amerikaanse ‘SEALS’.
 Het zeer mooi uitgegeven boek beschrijft de rol die de Belgische SAS-eenheid heeft gespeeld in de overwinning op Nazi-Duitsland en hoe deze geëvolueerd is naar de Special Forces Group na de oorlog. Wat heeft dit nu met Tervuren te maken?
Wanneer België in september 1944 door de geallieerde troepen bevrijd wordt, beslist men dat de Belgische SAS-brigade naar België moet verhuizen en wel naar… Tervuren. Naar de Lempereurkazerne, die toen nog de Twee-Leeuwen-kazerne heette. In oktober dat jaar werd hier 56 man aangeworven om in Engeland een opleiding te volgen als parachutist. De grootvader van ons bestuurslid Luk Hermans was een van hen. Het boek bevat op blz. 147 een schitterende anekdote over deze opleiding. In Engeland stelt men vast dat deze rekruten al tegen de middag totaal uitgeput zijn als gevolg van een tekort aan eten. Hoe dit op te lossen? De opleiding minder zwaar maken of het voedselrantsoen opvoeren? De Engelse overheid staat niet toe het rantsoen te verdubbelen omdat dit exclusief is voorbehouden aan de mijnwerkers. Maar men heeft een idee.
Eerder kreeg men van de Canadezen 200 000 sigaretten. Men beslist de nog overblijvende 100 000 sigaretten op een vrachtwagen te laden, naar West-Vlaanderen te rijden, er alles te verkopen en met de opbrengst varkensvlees en aardappelen te kopen. En ja hoor, bijna alle rekruten halen hun diploma!
In december 1944 telt de kazerne Twee Leeuwen – de latere ‘Lempereur’ – 155 man en 66 man in opleiding. Van hieruit zal er een aantal op 19 december 1944 in allerijl vertrekken naar Gembloux om mee te helpen het Duitse Ardennenoffensief een halt toe te roepen. In 1948 verlaat de SAS-brigade Tervuren om naar Leopoldsburg te trekken.
Dit boek bevat vele zeer interessante illustraties, o.a. van Tervuren, en verdient een mooie plek in onze bibliotheek. Het draagt bij tot onze kennis over de rijke militaire geschiedenis van onze gemeente. Boek geschonken door de heer en mevrouw Vincent Descheemaeker en Nele Berghmans. We zijn de schenkers hiervoor erg dankbaar. Te meer omdat het boek uitverkocht is. Er bestaan maar 100 exemplaren van.


Tijdschriften, in ons archief in te kijken:

Blikveld
Kon. Boudewijnstichting, 2017 - (nr. 109).
Hieruit vernemen we dat het museum Félicien Rops (Namen) met de financiële hulp van de Koning Boudewijnstichting in het bezit kwam van een zeldzaam schilderij, met aquarel en kleurkrijt, dat Rops in 1882 maakte en dat als illustratie gediend heeft voor de toen ophefmakende novellen ‘Les Diaboliques’ van Jules Barbey d’Aurevilly.
Dit tijdschrift is digitaal te lezen op de website van de Koning Boudewijnstichting.
 
Eigen Schoon en de Brabander
Kon. Historisch Genootschap van Vl.-Brabant en Brussel, (2017-02).
 
Faro
Tijdschrift over Cultureel Erfgoed, (2017-02).
Naast enkele artikels over museum aangelegenheden hierin ook teksten over de populariteit van het middeleeuwse dierenepos Van den vos Reynaerde, over schenkingen van erfgoedvoorwerpen, over de herdenking van de Slag bij Passendale (1917) en over het feit dat historisch onderzoek een ‘werk-woord’ is.
 
Huldenbergs Heemblad
Huldenberg, Loonbeek, Neerijse, Ottenburg en Sint-Agatha-Rode, (2017-02).
Dit is een themanummer, een soort gecommentarieerde inventaris van 38 beschermde monumenten, dorpsgezichten en landschappen in de Huldenbergse deelgemeenten. Als laatste in de reeks komt het zogenaamde ‘plateau van Duisburg’ aan de beurt. Dat strekt zich weliswaar uit over een deel van de gemeenten Bertem, Huldenberg, Leuven, Overijse en Tervuren. Het werd definitief beschermd verklaard in het staatsblad van 17 januari 2012 voor zijn natuurwetenschappelijke, historische, esthetische en sociaal-culturele waarden.
 
De Kelle Beiersblad
Ledenblad van de Heemkring Overijse, 2017-02 en 03.
In nummer 03 vernemen we van Carine Willaerts heel wat nieuwtjes over raadplegingen in het Rijks-archief. Het zogenaamde ‘Afrikaans Archief’, ouder dan 30 jaar en vooral betrekking hebbend op de koloniale periode, wordt overgebracht van FOD-Buitenlandse Zaken naar het Rijksarchief. De inventarissen van de procesdossiers van de Raad van Brabant zijn zowel online te raadplegen als op papieren versie. Het gaat om de processen van de adel (1496-1722), de processen van de clerus (1672-1758 en 1749-1795), processen van particulieren (1724-1796) en processen van de Staten van Limburg, Dahlem, Valkenburg en ’s Hertogenrade (1628-1788). Ook info over het archief ‘Winterhulp’ van het arrondissement Leuven 1940-1949.

Science Connection
Magazine van het Federaal Wetenschapsbeleid nr. 54, juli-september 2017.
Een bespreking van de merkwaardige tentoonstelling ‘HEMEL!’ (de combinatie van wetenschap en cultuur) n.a.v. de ‘open-deurperiode’ van het Koninklijk Paleis te Brussel (tot 3 september). Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakten, gedurende 18 maanden (1917-‘18) meer dan 30 Duitse kunsthistorici een eerste nationale, fotografische inventaris van de belangrijkste monumenten en kunstwerken in (bezet) België. Na de oorlog werden de hoogwaardige originele negatieven (glasplaten) door de Belgische staat aangekocht. Sinds kort is er in het KIK een groots onderzoek in dit verband bezig. Hierop aansluitend een tentoonstelling die loopt tot 17 september 2017. De Duitse foto’s zijn per gemeente te bekijken op de website
http://balat.kikirpa.be/tools/14-18/cliches_nl.php
Ook nog een bespreking van het nieuwe naslagwerk over Joodse geschiedenis: “Bronnen voor de Geschiedenis van de Joden en het Jodendom in België, 19e-21e eeuw” door G. Desmet en P. Falek-Alhadeff.
In 2019 is het 450 jaar geleden dat Pieter Bruegel de Oude overleed.
‘Fingerprint’ is een interdisciplinair project waarbij kunsthistorisch en kunsttechnisch onderzoek, digitale beeldvorming, beeldverwerking, conservatie- en restauratiewetenschappen en databeheer samengebracht worden in voorbereiding op een aantal smaakmakende tentoonstellingen. Tussen 1977 en 1988 bracht de RTBF, voorheen RTB, ongeveer 400 strekkende meter archief naar het AR-Brussel. Hierover verscheen nu een inventaris.
De belangrijkste artikels van deze uitgave staan te lezen op de website www.belspo.be
 
Soignes – Zoniën
Liga van de Vrienden van het
Zoniënwoud, (2017-02).
Bevoegde besturen en diensten doen heel wat inspanningen om het dierenbestand te beschermen tegen het verkeer dat door het Zoniënwoud raast. In deze uitgave een en ander over het ecoduct te Groenendaal en het ‘ecoraster’ langsheen de RO en de E411.
 
Zoniën
Tijdschrift van de heemkringen uit Overijse en Hoeilaart, (2017-02).
We lezen hier een boeiend verhaal over een aantal mannen uit Overijse die zich in de 18e eeuw aanmeldden bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Tevens een leerrijk artikel over de ridderorde van het Gulden Vlies en het feit dat prinsen van Horne en Overijse er lid van waren.