De Horen

de horenDriemaandelijks tijdschrift met vulgariserende publicaties over de plaatselijke geschiedenis van Tervuren, Moorsel, Duisburg en Vossem in een lay-out van Norbert Van Dorpe. Frank Ruttens is de verantwoordelijke uitgever en Fons Vandendael is er de redactiesecretaris van.

Elk nieuw werkjaar trachten we het omslagontwerp te vernieuwen. Het omslagontwerp is in 2019 en 2020 van de hand van Fons Vandendael. Bedoeling deze twee jaren is te refereren naar de grote tentoonstelling die telkens in het najaar gepland wordt. Het ontwerp van 2020, het straatnaambord van de Vrijwilligerslaan, op een blauwgroene achtergrond met een baksteenmotief, is gekozen om volgende redenen:

1. Toen de Albertlaan moest aangelegd worden, hebben een aantal vrijwilligers de oude spoorwegbedding afgegraven in 1915. Een zijstraat van de Albertlaan kreeg daarom de naam ‘Vrijwilligerslaan’.
2. Het straatnaambord verwijst ook naar de tentoonstelling die we in het najaar zullen houden.
3. Eigenlijk zijn we allemaal vrijwilligers in de kring.

De Horen wordt vier maal per jaar toegestuurd aan de leden.

 

Bibliografie van Tervuren
Iets op te zoeken over een item in verband met Tervuren, Vossem, Duisburg of Moorsel?
Van nu af aan kan dit op onderstaande link, waar u alles terugvindt wat er over Tervuren en deelgemeenten gepubliceerd werd. De integrale tekst zult u hier niet vinden maar wel de verwijzing naar de publicaties, die te consulteren zijn in het archief- en documentatiecentrum van de Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren (zie ‘Archief en musea’).

Bibliografie van Tervuren (download in .pdf)

 

De Horen nummer 2 van 2021

Kroonprins Willem van Oranje en Anna Paulowna in Tervuren 1815-1830
Frans Vollenbroek heeft een boek geschreven waarin allerlei aspecten uit de Tervuurse geschiedenis aan bod komen, aspecten die nog niet eerder beschreven werden, zoals de invloed van de families de Merode en de Robiano op het ontstaan van België, het rondgaan van petities in Tervuren in de jaren voor de Belgische Revolutie en het verblijf van de Nederlandse kroonprins in Tervuren. U leest er al iets van in deze uitgave van De Horen.

Dispargum
Rik Jacobs heeft zitten graven in de hele vroege geschiedenis van Duisburg, de tijd waarin mogelijk de Frankenkoning Chlodio er zou langsgekomen zijn. Hij vindt daarin allerlei aanwijzingen die zouden moeten bewijzen dat Duisburg inderdaad het vroegere Dispargum is, van waaruit Frankrijk ingenomen werd. Het komt er nu wel op aan om die mythische burcht van op het Duisburgse zegel te vinden, of ten minste sporen ervan.

Emile Guillaume Vandervelde, minister van staat met Vossemse roots
Mogelijk Chlodio maar zeker Albrecht en Isabella, Karel van Lorreinen en tal van andere ‘bekende personen’ hebben zich doorheen de geschiedenis in onze contreien gevestigd of zijn er langsgekomen. Aan ministers ook geen gebrek. Michel Probst heeft het in deze editie over Emiel Guillaume Vandervelde, een vooraanstaand Belgisch politicus met Vossemse roots.

Oorlogsherinneringen van Moorselnaar Marcel Campens
Opgetekend en aangevuld door Piet Vandenpoel.
Marcel Campens brengt ons, met hulp van Piet Vandenpoel, zijn herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog, in navolging van deze van Ben Renson. Dat vervolledigt ons beeld ervan zoals het was in Tervuren en Moorsel, Vossem en Duisburg.


Fons Vandendael