Het Horentjehorentje

Driemaandelijks informatieblad van de kring. Hiermee geven we informatie over de kring, over de regio, over onze aktiviteiten, over de wandelingen van Toerisme Tervuren, over onze publicaties en onze aanwinsten in onze archiefruimte en musea.

Gastschrijvers krijgen eveneens de kans om er in te publiceren over met heemkunde gerelateerde onderwerpen.

Elke schrijver is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn tekst.

Redactiesecretaris en vormgever van het Horentje is Fons Vandendael. Voorzitter Frank Ruttens is verantwoordelijk uitgever.

Het Horentje wordt vier maal per jaar toegestuurd aan de leden.