Koninklijke Heemkundige Kring Sint Hubertus Tervuren


De Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren is een vereniging zonder winstoogmerk, die werd gesticht in 1946 door een handvol Tervurenaars met belangstelling voor de plaatselijke geschiedenis.

De doelstellingen van de Kring zijn :

  • de studie van de Tervuurse geschiedenis en folklore
  • het verzamelen van heemkundige, natuurkundige en artistieke voorwerpen
  • de inrichting van een plaatselijk museum.

Zoals het een heemkundige kring betaamt, draagt de vereniging zorg voor het plaatselijke erfgoed, onder welke vorm dat ook bewaard is : bouwkundig, landschappelijk, archeologisch, archivalisch, picturaal...

 

Vura Ducum 7
“Geschiedenis van Tervuren, Duisburg, Vossem en Moorsel”
Hét jubileumboek van de Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren.

Prijs: 20 euro
Verschijnen: september 2021

Inschrijven kan al van nu af aan op het e-mailadres van de kring:
heemkundetervuren@gmail.com of telefonisch bij een van de bestuursleden.

Tervuren is een uitzonderlijke gemeente als het aankomt op de rol die zij in de loop der eeuwen heeft gespeeld op het nationale toneel. Minstens vijf keer zag zij gerenommeerde historische figuren door haar straten flaneren: de Brabantse hertogen, de Spaanse landvoogden Albrecht en Isabella, de Oostenrijkse landvoogd Karel van Lorreinen, de Nederlandse prins Willem van Oranje en de Belgische koning Leopold II.
Maar ook haar ‘kleine’ geschiedenis is bijzonder boeiend: hoe de dorpskernen zich ontwikkelden, hun hoeves en pachthoven, hun molens en kerken, hun inwoners… Nochtans is er tot op heden nog geen boek verschenen dat de geschiedenis van Groot-Tervuren in haar geheel beschrijft en omvat.
Daarom zijn wij zeer fier om dit boek aan deze reeks toe te voegen, ter lering en tot voldoening van allen die houden van Tervuren en die wat meer willen te weten komen over de rijke geschiedenis van de verschillende deelgemeenten.

 

Evoluerende tijden

De heemkundige kring heeft sinds 1974 een uitgave: het tijdschrift De Horen. Later kwam daar het ledenblad Het Horentje bij. Twee uitgaven die voor ons een middel waren – en zijn – om contact te leggen met (een deel van) de Tervuurse bevolking en om leden aan te trekken. Door deze uitgaven kunnen we ook onze activiteiten kenbaar maken. Maar in deze evoluerende tijden is dat bijlange niet meer genoeg. Sinds een aantal jaren hebben we kennis gemaakt met het internet en met dat internet kwamen er websites. Ons publiek mag dan wel uit het oudere segment van de bevolking komen en in beginsel niet zo vertrouwd zijn geweest met de ‘digitale wereld’, toch was het vanzelfsprekend dat onze kring zich ook ging manifesteren op dat internet want het is een uitstekend middel om mensen te bereiken.
Op 19 april 2001 maakten we voor het eerst melding van een website van onze kring in een verslag van de vergadering, maar deze website kampte nog met enige kinderziektes. In augustus 2008 echter maakte Norbert Van Dorpe voor ons een nieuwe website met een eigen adres: www.heemkundetervuren.be. De website is onderverdeeld in acht hoofdpagina’s, waaronder zich verschillende sub-pagina’s bevinden.
Met onze huidige website kunnen we ons pas volledig presenteren aan iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Tervuren, genealogie, lidmaatschap, museale werking, activiteiten enzovoort. Veel leden in het buitenland hebben we niet, maar degene die we hebben, kunnen te allen tijde kennis maken met wat er bij ons evolueert. Wie – in België of in het buitenland – op zoek is naar voorouders die wat te maken hadden met Tervuren, Duisburg, Moorsel of Vossem, weet ons nu gemakkelijk te vinden. En wie er aan denkt om zich lid te maken van onze kring, vindt er alle informatie over in een handomdraai. Een website is daarom een zeer nuttig instrument om onze kring te vernieuwen. Want hoe we het draaien of keren, ons ledenbestand veroudert. Er is dus een zekere uitstroom die we niet kunnen afremmen, maar aan de andere kant hebben we nu jaarlijks een instroom van nieuwe leden, waardoor we ons ledenbestand toch min of meer op peil kunnen houden. We verdiepen ons in ons verleden om daar verhalen uit te putten, activiteiten te organiseren en tentoonstellingen op poten te zetten, maar tegelijk houden we de toekomst in het oog om er ons voordeel mee te doen. Want elke evolutie in de tijd zorgt voor een zekere vernietiging (van oude beroepen, gewoonten, hulpmiddelen…) maar creëert weer andere opportuniteiten en vult weer gaten op. Sinds 5 januari 2016 heeft onze kring een eigen e-mailadres (heemkundetervuren@gmail.com) en daar wordt al duchtig gebruik van gemaakt. Sinds een tijdje zijn we ook te vinden op facebook en de laatste dagen experimenteren we zelfs met digitale nieuwsbrieven. Je ziet het… onze kring evolueert mee met de tijd.

Fons Vandendael

Beknopte privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren, Blankaart 10, 3061 Leefdaal, voor het ledenbeheer en activiteiten, op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang om heemkunde en aandacht voor de lokale en regionale geschiedenis in Tervuren en omstreken te stimuleren, uit te diepen, onder de aandacht te brengen en zichtbaar te maken in Tervuren, Duisburg, Vossem en Moorsel.
Indien u niet wil dat wij uw gegevens verder verwerken, volstaat het ons dat mee te delen op het adres heemkundetervuren@gmail.com of het e-mailadres van een van de bestuursleden (zie op onze website of in onze publicatie ‘Het Horentje’ de bladzijde ‘contact’ / ‘bestuur’). Op bovengenoemd adres (of e-mailadressen van bestuursleden) kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

E-mail aan de Heemkundige Kring

Berichten en vragen aan de heemkundige kring kunnen van nu af aan ook gestuurd worden aan volgend adres: heemkundetervuren@gmail.com

Ze zullen beantwoord worden door de persoon die verantwoordelijk is voor de materie die er het onderwerp van uitmaakt.